ubezpieczenie ERV

 

Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczeniach podróży. Firma o ponad 100-letniej tradycji, reprezentowana jest w ponad 21 krajach na całym œwiecie. Jako częœć grupy ERGO należącej do Munich Re, największego na œwiecie reasekuratora, ERV wraz ze swoimi oddziałami oraz spółkami powiązanymi stanowi główny filar European Travel Insurance Group (ETIG) – stowarzyszenia firm oferujących ubezpieczenia podróży. Od 2004 roku ERV działa na rynku polskim poprzez oddział z siedzibą w Gdańsku i współpracuje z czołowymi polskimi touroperatorami oraz liniami lotniczymi.
Ubezpieczenia turystyczne
Zakup ubezpieczenia podróży ERV gwarantuje bezpieczny i spokojny wypoczynek.

Największe atuty ubezpieczeń turystycznych ERV to:

 • brak udziału własnego w kosztach leczenia,
 • ochrona już w wariancie podstawowym do 32 tygodnia ciąży,
 • dzięki własnej sieci placówek niezawodne assistance medyczne 24/7 w każdym miejscu na œwiecie,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego we wszystkich pakietach.


Zapoznaj się także z:

 • ubezpieczeniem rodzinnym: 1 składka za nawet 6 osób,
 • zniżką dla dzieci, młodzieży i studentów,
 • rozszerzeniami ubezpieczeń m.in. o następstwa chorób przewlekłych, narciarstwo czy sporty ekstremalne,
 • ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży,
 • ubezpieczeniem rocznym dla często podróżujących za granicę.

ubezpieczenie Allianz

TRAMP jest ubezpieczeniem kompleksowym zawierającym wiele gwarancji, w tym dwie będące nowością na polskim rynku : pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu oraz pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego.
Ubezpieczenie Tramp to bardzo szeroki zakres ubezpieczenia do wyboru przez klientów.
Dostępne świadczenia w ramach ubezpieczenia Tramp:

 • pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) - KLA
 • wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
  z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku - NNW
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie
  i na rzeczy - OC/O, OC/R
 • pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia
  bagażu podróżnego - BP
 • pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem
  lub wcześniejszego z niej powrotu - O/R
 • pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu - O/H
 • pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego - O/L


Allianz jako pierwszy na rynku oferuje pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu oraz pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego. Klient może wykupić:

 • świadczenie odwołania imprezy przed wyjazdem
  lub wcześniejszy z niej powrót albo
 • świadczenie pokrycia kosztów anulowania noclegu w hotelu
  i pokrycia kosztów anulowania biletu lotniczego.


W ramach powyższych świadczeń dostępny duży zakres sum ubezpieczenia i gwarancji. Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem dodatkowych ryzyk związanych z wykonywaniem pracy za granicą a także uprawianiem sportów.

Ubezpieczenia